Оқытушыларға арналған курстар

ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН КУРСТАР

OLS курстарының оқытушыларға арналған мақсаты — кәсіби жоғарылауда көмек беру. Оқытушылар оқыту барысында сабақ беру әдістемесіндегі заманауи беталыстармен және ағылшын тілін оқыту кезіндегі комуникативті тәсілдің басты қағидаттарымен танысады.

English for the Teacher

OLS оқытушыларға «Оқытушыға арналған ағылшын тілі» атты ағылшын тіліндегі кәсіби курсты ұсынады.

Курстың мақсаты – тілдің практикасы, тілдік дағдылар мен шеберліктерді жетілдіру және тілді меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру. Курс бағдарламасының негізі тілді зерделеу және оқыту саласына қатысты тақырыптар болып табылады.

Курсқа қатысу оқытушыларға мүмкіндік береді:

  • ерекше қабылдау және сөйлесу дағдыларына ерекше екпін бере отырып, тіл қызметінің барлық түрін кешенді дамытуға;
  • заманауи Ағылшын тілі саласындағы өзінің лексикалық қорын кеңейтуге;
  • сабақты заманауи нормаларға сәйкес келетін жақсы тілде өткізуге;
  • сабақты оқытушының функционалдық тіліндегі тілді арттыруға;
  • өзі үшін ағылшын грамматикасының ерекшеліктерін түсіндіруге.

Курс екі кезеңге бөлінген:

  1. Upper-Intermediate деңгейі
  2. Advanced деңгейі

Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту ӘДІСТЕМЕСІ БОЙЫНША СЕМИНАРЛАР

Семинарлар оқытушы күнделікті өз жұмысында ұшырасатын практикалық мәселелерді шешуге арналған. Семинарлар бағдарламасы басқа жақтан өзінің педагогикалық қызметіне көз салып қарауға, тілді оқыту тәсілдерінің жинағын әрқилы етуге және оқу процесін өзі сияқты, оқушылар үшінде қызықтырақ етіп жасауға дайын оқытушылар үшін әзірленген.

Әдістеме бойынша семинарларды Қазақстанның озық оқытушылары, педагогика ғылымдарының докторлары мен кандидаттары өткізеді және жоғары оқу мекемелерінің оқытушыларына арналған. Бұдан басқа, тілді қолдаушыларды, Ұлыбритания және АҚШ жоғары оқу орындарының оқытушыларын қатыстыра отырып, онлайн-бейне-конференция түрінде семинарлар өткізу мүмкіндігі ұсынылады.

Біздің Қазақстанның университеттері мен басқа да мемлекеттік және жеке оқу мекемелерінде жоғары оқу-әдістемелік деңгейінде оқытушы-лингвистерлі даярлау тәжірибеміз бар.

Біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырушының аумағында сияқты, тапсырыс берушінің аумағында да өткізіледі.

Сондай-ақ Тапсырыс берушінің қажеттіліктерін ескере отырып, басқа бағдарламаларды әзірлеуге дайынбыз.

 

требностей Заказчика