Қытай тілі

1, 2 деңгейлер

Әрбір деңгейдің ұзақтығы - 36 сағат. Бірінші және екінші деңгейлерде қытай тілін оқу кезінде тыңдармандар қытай тілінің фонетикасы, грамматикасы, иероглификасы және лексикасы бойынша базалық білімдерді алады. Осы кезең аралығында студенттер жалпы және тұрмыстық тақырыптама бойынша 500 иероглифтік белгілер мен 1000 лексикалық бірліктерді зерделеп оқиды.

Екінші деңгей аяқталысымен тыңдармандар оқытылған тақырыптарға әңгімені сабақтастырып, иероглифтік жүйені пайдаланып шағын хабарламалар жасап, мәтіндерді жазады және мәтінді тыңдау арқылы оны хатқа көшіре алады.

3, 4 деңгейлер

Әрбір деңгейдің ұзақтығы - 48 сағат. Үшінші және төртінші деңгейде өтетін сабақтарда қытай тілінің грамматикасы, лексикасы, фразеологиясы және жазудың иероглифтік жүйесін үйрену жалғастырылады. Оқудың төртінші кезеңінің аяғында студенттердің сөздік қоры 1100 иероглифтік белгілер мен 1500 лексикалық бірліктерді құрайды. Төртінші деңгей аяқталысымен тыңдармандар сөздіксіз күрделілігі орташа деңгейлі бейімделмеген мәтіндерді оқи алады.

5, 6, 7 деңгейлер

Әрбір деңгейдің ұзақтығы – 48 сағат. Бесінші деңгейден бастап қытай тілін тереңдетіп оқу басталады, оқу процесі ауызша және жазбаша өтілген фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, иероглифтік материалды белсенді қолдануға бағытталады. Осы деңгейлерде оқу кезінде студенттер 650 иероглифтік белгілер мен 1500 лексикалық бірліктерді оқып үйренеді.

Жетінші деңгей аяқталысымен тыңдармандар күрделілігі орташа деңгейлі мәтіндерді оқып, иероглифтік жазу жүйесін игеріп, қытай тілінің ауызекі тілдесуді түсінеді, түрлі тақырыпқа әңгіме желісін арқау қылып, қайсыбір сұрақ бойынша өз көзқарасын білдіре алады.

Қытай тілін оқыту курстарының әрқайсысы емтиханмен аяқталады, оны тапсырғаннан кейін студенттер келесі оқу сатысына өте алады. Ақырғы емтиханды сәтті тапсырған жағдайда оқудан өтушілер олардың қытай тілін меңгеру деңгейін растайтын белгіленген үлгідегі диплом алады.