Орыс тілі

Орыс тілі шетел тілі ретінде

OLS орыс тілін шетел тілі ретінде оқытуды жүргізеді. Шетелдіктерге арналған орыс тілінің жалпы курс бағдарламасы студенттердің бойында барлық негізгі тіл машықтарының қалыптасуына бағытталған, олардың қатарында: ауызекі тіл және жазбаша жазу, оқу және аудиотыңдау (есту машығы).

Орыс тілін меңгеру бағдарламасы бірнеше деңгейге бөлінген:

1-ші деңгей (Rus 1)

Ұзақтығы - 144 академиялық сағат (6 ай, аптасына 6 сағат қарқынды оқу кезінде).

Бірінші деңгей ең қажетті, жиі қолданылатын лексиканы, оқу, дұрыс дыбыстап айту ережелерін белсенді үйренуге арналған. Қарапайым үлгіде өз ойын жеткізу үшін қажетті негізгі грамматикалық құрылымдар оқытылады. Бұл кезеңдерді оқып болғасын тыңдарман орыс тіліне қатысты базалық білімдерді жинақтайды, тілдік ортада бағдар тауып, ауызекі нысанда тілдесу машықтарын игереді.

2-ші деңгей (Rus 2)

Ұзақтығы - 144 академиялық сағат (6 ай, аптасына 6 сағат қарқынды оқу кезінде).

Бұл кезеңде лексикалық сөз қорын толықтыруға көңіл бөлінеді: түрлі өмірлік жағдайларда кездесетін лексика белсенді оқытылады. Сондай-ақ тыңдармандар грамматикалық әрі лексикалық базаны меңгеріп, ауызша және жазбаша нысанда өз ойларын еркін білдіруге дағдыланады.

3-ші деңгей (Rus 3)

Ұзақтығы - 144 академиялық сағат (6 ай, аптасына 6 сағат қарқынды оқу кезінде).

Соңғы кезеңде сусымалы түрде сөйлеу машықтары пысықталады, арнайы лексика үйретіледі, грамматиканың қыр-сырлары меңгеріледі. Бұл деңгейді тамамдағаннан кейін тыңдармандар көркем және публицистикалық әдебиетті оқиды, тілдік ортада өздерін ыңғайлы сезінеді.

Әрбір деңгейден кейін емтихан тапсырылады, тыңдармандар орыс тілін меңгергенін растайтын Online Language Studio сертификатын алады.

Шетелдіктерге арналған орыс тілінің жалпы курстары

Орыс тілінің базалық курсы

Ұзақтығы: 6 ай, аптасына 6 сағат қарқынды оқу кезінде.

Орыс тілінде еркін сөйлегілері келетіндерге арналған орыс тілінде өтетін толық курс. Шетелдіктерге арналған орыс тілінің жалпы курс бағдарламалары студенттердің бойында барлық негізгі тіл машықтарының қалыптасуына бағытталған, олардың қатарында: ауызекі тіл және жазбаша жазу, оқу және аудиотыңдау (естігенді ұғыну машығы).

Орыс тілінің қарқынды курсы

Ұзақтығы: 3 ай, аптасына 12 сағат қарқынды оқу кезінде.

Online Language Studio ұсынатын орыс тілінің қарқынды курсы – бұл қысқа уақыт аралығында тілді меңгерудің бірегей мүмкіндігі. Курстың аяғында сіз орысша түсініп осы тілде сөйлей аласыз, сондай-ақ тілдің грамматикалық негіздерін игеріп психологиялық бөгеуілдерді алып тастайсыз. Ең аз уақытта барынша нәтижеге қол жеткізу!

Орыс тілінің бизнес курсы

Бұл бағдарлама орыс тіліндегі іскерлік лексиканы меңгергісі келетіндерге, сондай-ақ осы тілді игеру деңгейін жетілдіргісі келетін адамдарға арналған. Курс шеңберінде іскерлік келіссөздер, телефонмен сұхбаттасу, іскерлік хат алмасуды жүргізу үшін қажетті болып келетін лексика, сонымен бірге бизнес этикет негіздері оқытылады. Сабақтар сұхбат, рөлдік ойындар түрінде өтеді.

"Survival Russian" орыс тіліндегі тілдесім курсы

Ұзақтығы: 12 сабақ

Орыс тіліндегі қысқамерзімді бірегей тілдесім курсы!

Курстың негізгі міндеті – студенттерді оқуға, жазуға және адамдармен күнделікті араласып тұруға қажетті базалық сөйлемшелерді оқыту. Курс бағдаралмасы мынадай тақырыптарды қамтиды: оқу, жазу, дүкенде, мейрамханада, метрода, далада болғандағы мысалдар және т.б.